Prima pagina

Acasa

Despre noi

Parteneri

Contact

Sprijin

RO

SK

1. PROIECTE ECOLOGICE:

Obiectiv propus:
Ne propunem să schimbăm fața orașului prin plantarea de pomi, amenajarea de spații verzi pentru recreere.

2. "CETĂȚENI ACTIVI PENTRU EUROPA" - "SOCIETATEA CIVILĂ ACTIVĂ ÎN EUROPA" - "MEMORIA EUROPEANĂ ACTIVĂ"

Programul "Europa pentru cetateni" are urmatoarele obiective specifice:
- apropierea membrilor comunitatilor locale de pe intregul teritoriu al Europei pentru a impartasi si a face schimb de experienta, opinii si valori, pentru a trage invataminte din istorie si a contribui la construirea viitorului;
- promovarea actiunilor, a dezbaterilor si a reflectiei in legatura cu cetatenia europeana si democratia, valorile comune, istoria si cultura comuna prin cooperare in cadrul organizatiilor societatii civile la nivel european;
- apropierea Europei de cetatenii sai, prin promovarea valorilor si realizarilor Europei, conservand in acelasi timp memoria trecutului sau;
- incurajarea interactiunii intre cetateni si organizatiile societatii civile din toate tarile participante, contribuind la dialogul intercultural si aducand in prim plan atat diversitatea, cat si unitatea Europei, o atentie speciala fiind acordata activitatilor menite sa dezvolte legaturi mai stranse intre cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene cu structura sa de la 30 aprilie 2004 si cei ai statelor membre care au aderat dupa aceasta data.
Solicitanti eligibili
Programul este deschis tuturor promotorilor stabiliti in una dintre tarile participante la program si care, in functie de masura, sunt fie:
- un organism public; fie
- o organizatie nonprofit cu statut juridic (personalitate juridica).

Tarile eligibile in cadrul acestui program sunt:
- statele membre ale UE;
- Croatia;
- Albania;
- Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FRIM).
Activitati eligibile
Programul "Europa pentru cetateni" sprijina proiecte care promoveaza cetatenia europeana activa.

Prezenta cerere de propuneri cuprinde urmatoarele actiuni din cadrul programului "Europa pentru cetateni" care sunt sprijinite prin 2 tipuri de subventii: subventii pentru proiecte si subventii de functionare.

Actiunea 1: "Cetateni activi pentru Europa"

Masura 1: Infratirea intre orase
Aceasta masura vizeaza activitatile care implica sau promoveaza schimburile directe intre cetateni europeni prin participarea acestora la activitati de infratire intre orase.

Masura 1.1: Intruniri ale cetatenilor in contextul infratirii intre orase (subventie pentru proiect)
Aceasta masura vizeaza activitatile care implica sau promoveaza schimburile directe intre cetatenii europeni, prin participarea acestora la activitati de infratire intre orase.

Un proiect trebuie sa implice municipalitati din cel putin doua tari participante, din care cel putin una este un stat membru al UE. Proiectul trebuie sa aiba minimum 25 de participanti internationali provenind din municipalitatile invitate.

Durata maxima a intrunirii este de 21 de zile. Subventia maxima care va fi acordata este de 25 000 EUR per proiect. Subventia minima acordata este de 5 000 EUR.

Subventiile pentru intrunirile cetatenilor organizate in contextul infratirii intre orase sunt destinate cofi­nantarii costurilor de organizare ale orasului-gazda si cheltuielilor de deplasare ale participantilor invitati. Calculul subventiilor se bazeaza pe sume forfetare.

Masura 1.2: Retele de orase infratite (subventie pentru proiect)
Aceasta masura sprijina dezvoltarea de retele create pe baza legaturilor de infratire intre orase, care sunt importante pentru ca asigura o cooperare structurata, intensa si multilaterale intre municipalitati si, prin urmare, contribuie la maximizarea impactului programului.

Un proiect trebuie sa prevada cel putin trei evenimente. Acesta trebuie sa implice municipalitati din cel putin patru tari participante, din care cel putin una este stat membru al UE. Proiectul trebuie sa aiba minimum 30 de participanti internationali provenind din municipalitatile invitate.

Durata maxima a proiectului este de 24 de luni, iar durata maxima a fiecarui eveniment este de 21 de zile.

Suma maxima eligibila pentru un proiect in cadrul acestei masuri este 150 000 EUR. Suma minima eligibila este 10 000 EUR. Calculul subventiilor se bazeaza pe sume forfetare.

Masura 2: "Proiecte cetatenesti" si "Masuri de sprijin"

Masura 2.1: Proiecte cetatenesti (subventie pentru proiect)
Aceasta masura abordeaza o problema majora a Uniunii Europene din ziua de astazi: cum se poate reduce distanta dintre cetateni si Uniunea Europeana. Masura vizeaza explorarea metodologiilor originale si inovatoare in masura sa incurajeze participarea cetatenilor si stimularea dialogului intre cetatenii europeni si institutiile Uniunii Europene.

Un proiect trebuie sa implice cel putin cinci tari participante, din care cel putin una este stat membru al UE. Un proiect trebuie sa implice cel putin 200 de participanti. Durata maxima a proiectului este de 12 luni.

Valoarea subventiei va fi calculata pe baza unui buget estimativ detaliat si echilibrat, fiind exprimata in euro. Subventia acordata nu poate depasi 60% din suma totala a costurilor eligibile ale proiectului. Subventia minima va fi de 100 000 EUR. Subventia maxima eligibila pentru un proiect in cadrul acestei masuri este de 250 000 EUR.

Masura 2.2: Masuri de sprijin (subventie pentru proiect)
Aceasta masura are ca scop sprijinirea activitatilor care ar putea conduce la stabilirea de parteneriate si retele de lunga durata care sa ajunga la un numar semnificativ de diferite parti interesate care promoveaza cetatenia europeana activa, contribuind astfel la oferirea unui raspuns mai bun la obiectivele programelor si maximizand impactul si eficacitatea generala a acestora.

Un proiect trebuie sa implice cel putin doua tari participante, din care cel putin una este stat membru al UE. Durata maxima este de 12 luni. Trebuie sa fie prevazute cel putin doua evenimente per proiect. Valoarea subventiei va fi calculata pe baza unui buget estimativ detaliat si echilibrat, fiind exprimata in euro.

Subventia nu poate depasi un nivel maxim de 80% din costurile eligibile ale actiunii in cauza. Subventia minima eligibila este de 30000 EUR. Subventia maxima eligibila pentru un proiect in cadrul acestei masuri este de 100 000 EUR.

Actiunea 2: "Societatea civila activa in Europa"

Masurile 1 si 2: Sprijin structural pentru organizatiile de cercetare in domeniul politicilor publice europene si pentru organizatiile societatii civile la nivelul UE

Masura 1: Sprijin structural pentru organizatiile de cercetare in domeniul politicilor publice europene (grupuri de reflectie) - vizeaza sprijinirea activitatii organizatiilor de cercetare in domeniul politicilor publice europene (grupuri de reflectie), care pot oferi idei si reflectii noi cu privire la aspecte europene, cetatenia activa la nivel european sau valorile europene.

Masura 2: Sprijin structural pentru organizatiile societatii civile la nivelul UE - va oferi organizatiilor societatii civile cu dimensiune europeana capacitatea si stabilitatea necesara pentru a-si dezvolta activitatile la nivel european. Scopul este acela de a contribui la aparitia unei societati civile structurate, coerente si active la nivel european.

Perioada de eligibilitate trebuie sa corespunda exercitiului financiar al candidatului, astfel cum apare in situatiile financiare certificate ale organizatiei. In cazul in care exercitiul financiar al candidatului corespunde anului calendaristic, perioada de eligibilitate va fi de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Pentru candidatii cu un exercitiu financiar care difera de anul calendaristic, perioada de eligibilitate va fi perioada de 12 luni de la data inceperii exercitiului financiar al acestora.

Subventia poate fi calculata prin doua metode diferite:
(a) buget bazat pe sume forfetare;
(b) buget bazat pe costuri reale. Valoarea subventiei va fi calculata pe baza unui buget estimativ detaliat si echilibrat, fiind exprimata in euro. Subventia nu poate depasi un nivel maxim de 80% din costurile eligibile ale actiunii in cauza. Subventia maxima este de 100 000 EUR.

Masura 3: Sprijin pentru proiecte initiate de organizatii ale societatii civile (subventie pentru proiect)
Scopul acestei masuri este de a sprijini proiecte concrete promovate de organizatii ale societatii civile care apartin diferitelor tari participante. Aceste proiecte ar trebui sa sporeasca sensibilizarea publicului cu privire la aspecte de interes european si sa contribuie la incurajarea intelegerii reciproce a diferitelor culturi si la identificarea valorilor comune prin cooperare la nivel european.

Un proiect trebuie sa implice cel putin doua tari participante, din care cel putin una este stat membru al UE. Durata maxima a proiectelor este de 18 luni.

Subventia poate fi calculata prin doua metode diferite, care corespund unor abordari diferite si carora li se aplica reguli specifice:
(a) buget bazat pe sume forfetare pentru "proiecte de evenimente";
(b) buget bazat pe costuri reale pentru "proiecte de productie si realizare". Subventia solicitata in acest caz nu poate depasi 70% din costurile eligibile ale actiunii in cauza.

Subventia maxima este 150 000 EUR. Subventia minima eligibila este de 10 000 EUR.

Actiunea 3: "Memoria europeana activa" (subventie pentru proiect)
Scopul proiectelor sprijinite in cadrul acestei actiuni este de a pastra vie amintirea victimelor nazismului si stalinismului si de a imbunatati gradul de cunoastere si intelegere al generatiilor prezente si viitoare cu privire la ceea ce s-a intamplat in lagare si in alte locuri de exterminare in masa a civililor si de ce.

Detalii pe: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php

3. PROGRAMUL TINERET ÎN ACȚIUNE 2007-2013 - Apel 2012

Programul Tineret promoveaza mobilitatea, initiativa, invatarea interculturala si solidaritatea intre tinerii din Europa si din intreaga lume.
Obiectivele programului
Obiectivele generale expuse in decizia de instituire a programului sunt urmatoarele:
- promovarea cetateniei active in randul tinerilor, in general, si a cetateniei lor europene, in particular;
- dezvoltarea solidaritatii si promovarea tolerantei intre tineri, in special in vederea consolidarii coeziunii sociale in Uniunea Europeana;
- favorizarea intelegerii reciproce intre tinerii din diferite tari;
- contributia la imbunatatirea calitatii sistemelor de sprijinire a activitatilor tinerilor si a capacitatii organizatiilor din cadrul societatii civile in domeniul tineretului;
- promovarea cooperarii europene in domeniul tineretului.
Solicitanti eligibili
Sunt eligibile pentru finantare: autoritatile locale/regionale, asociatiile, camerele, centrele de formare, federatiile si sindicatele, ONG-urile europene, universitatile.
Activitati eligibile
Actiuni finantate:
- Actiunea 1.1: Schimburi de tineri;
- Actiunea 1.3: Proiecte tineri pentru democratie;
- Actiunea 2: Seviciul de Voluntariat european;
- Actiunea 3.1: Cooperare cu "tarile vecine" UE;
- Actiunea 4.3: Formarea si retele ale actorilor implicati in munca pentru tineri;
- Actiunea 5.1: Cooperare politica in domeniul tineretului.

Detalii pe: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2011/applications_permanent_call_2011_en.php